Документи

Финансови документи


Отчет за второ тримесечие на 2021 година на ЦПЛР ЦИКО "София"

Отчет за първо тримесечие на 2021 година на ЦПЛР ЦИКО "София"

Отчет за четвърто тримесечие на 2020 година на ЦПЛР ЦИКО "София"

Отчет за трето тримесечие на 2020 година на ЦПЛР ЦИКО "София"

Отчет за второ тримесечие на 2020 година на ЦПЛР ЦИКО "София"

Отчет за първо тримесечие на 2020 година на ЦПЛР ЦИКО "София"Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР ЦИКО "София"

Стратегия за развитие на ЦПЛР ЦИКО "София" за периода 2017-2020 година

План за обучение ЦПЛР ЦИКО "София" 2020-2021 учебна година

Насоки за работата на ЦПЛР е през учебната 2020 - 2021 г. в условията на COVID-19


Уважаеми родители и деца,

На основание на Заповед РД-01-343/ 12.10.2021 на директора на СРЗИ се преустановяват присъствените занимания в Център за изкуства, култура и образование "София" от 14.10.2021г. Всички дейности преминават във форма на обучение от разстояние. Нашите преподаватели ще се свържат с Вас, за да Ви уведомят за създадената организация. Дейностите ще се провеждат според възможностите и възрастовите особености на децата в синхронна и несинхронна форма.

Благодарим Ви за разбирането и за това, че държите децата Ви да участват в нашите школи!>